Chào mừng bạn đến với website MẦM NON THIÊN TUẾ QUẬN BÌNH TÂN
Chủ nhật, 19/9/2021, 19:59
Lượt đọc: 384

Trường Mầm non Thiên Tuế thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2021


 Căn cứ Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận năm 2021;

Trường mầm non Thiên Tuế quận Bình Tân thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

I. Mục đích, đối tượng, yêu cầu tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại trường mầm non Thiên Tuế; đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, phù hợp vị trí việc làm, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân quận giao trong năm 2021.

Việc tuyển dụng đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật.

II. Nguyên tắc tuyển dụng

- Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt;

- Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;

- Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

- Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng.

- Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.

III. Nhu cầu tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng viên chức của trường mầm non Thiên Tuế: 10 viên chức (giáo viên).

IV. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Có phiếu đăng ký dự tuyển ghi đầy đủ, rõ ràng, trung thực các thông tin cá nhân của người dự tuyển (theo mẫu quy định);

c) Có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

đ) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Lưu ý: Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Người dự tuyển phải đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, ngoại ngữ, tin học và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể:

+ Vị trí giáo viên Mầm non:

Người dự tuyển phải đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng III (Mã số: V.07.02.26) quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

* Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ và tin học đối với người dự tuyển:

Người dự tuyển có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ và có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

V. Nội dung, hình thức tuyển dụng và cách tính kết quả xét tuyển

1. Nội dung, hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển. Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nội dung xét tuyển được nêu cụ thể tại Thông báo tuyển dụng viên chức trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ https://pgdbinhtan.hcm.edu.vn; trang thông tin điện tử của trường mầm non Thiên Tuế tại địa chỉ: https://mnthientue.hcm.edu.vn

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2 (Thực hành): Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thang điểm (thực hành): 100 điểm.

2. Cách tính kết quả xét tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (quy định tại Điều 6 Nghị định 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ)

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

  VI. Quy trình, thời gian, địa điểm

Thí sinh xem thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Bình Tân năm 2021 trên trang báo Tuổi trẻ, tại phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân (521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân), trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ https://pgdbinhtan.hcm.edu.vn và trên trang thông tin điện tử của trường mầm non Thiên Tuế tại địa chỉ: https://mnthientue.hcm.edu.vn

1. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thí sinh đăng ký dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) qua trang thông tin điện tử của trường https://mnthientue.hcm.edu.vn (số điện thoại liên hệ khi có thắc mắc về việc tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 0908.697.691 (cô Hằng); 0933.691.890 (cô Thư)).

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 20/09/2021 đến hết ngày 01/11/2021 (30 ngày làm việc)

2. Tổ chức thực hiện Vòng 1

   Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển: Thời gian dự kiến từ ngày 02/11/2021 (ngày cụ thể sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của trường mầm non Thiên Tuế tại địa chỉ: https://mnthientue.hcm.edu.vn)

Nếu đáp ứng điều kiện thì thí sinh được tham dự vòng 2.

3. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2: Dự kiến từ ngày 08/11/2021.

Thí sinh xem thông báo đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 trên trang thông tin điện tử của trường https://mnthientue.hcm.edu.vn

4. Tổ chức họp thí sinh phổ biến nội qui kiểm tra, sát hạch: Dự kiến từ ngày 09/11/2021 tại trường (ngày cụ thể sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của trường mầm non Thiên Tuế tại địa chỉ: https://mnthientue.hcm.edu.vn hoặc qua tin nhắn điện thoại thí sinh cung cấp).

5. Tổ chức thực hiện Vòng 2 (Thực hành): Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của thí sinh theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian: Dự kiến từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021 (ngày cụ thể sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của trường mầm non Thiên Tuế tại địa chỉ: https://mnthientue.hcm.edu.vn hoặc qua tin nhắn điện thoại thí sinh cung cấp).

Địa điểm tổ chức: Trường mầm non Thiên Tuế

Địa chỉ: Số 1 đường số 48a KP9 phường Tân tạo quận Bình Tân.

6. Thông báo kết quả trúng tuyển: Dự kiến từ ngày 29/11/2021

Trường sẽ thông báo kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của đơn vị, niêm yết tại trụ sở đơn vị và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới thí sinh theo địa chỉ mà thí sinh đã đăng ký.

VII. Hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của trường mầm non Thiên Tuế quận Bình Tân./.

 

                                    HIỆU TRƯỞNG

                                    ( Đã ký)

                                        Nguyễn Thị Diễm Hằng

 


 - Thí sinh đăng ký trực tuyến vào form google tại đây.
 - Tải phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.
 - Tải công văn thông báo tuyển dụng tại đây


Tác giả: admin
Nguồn tin: Mầm non Thiên Tuế

Viết bình luận

163